Новоселска гъмза АД

Винарна


Тероар

Най-северозападния ъгъл на България – Видинския край, природата от векове е надарила с благодатното влияние на Дунав, с плодородни наносни почви, с благоприятния климат на Дунавската равнина, подпряна от юг с планински възвишения.

Тази част от низината на север от гр.Видин не случайно е наречена Златния рог. Това говори за голямо изобилие от блага, които земята дава на тукашните хора. Едно от тези блага са и лозята, които са отглеждали още траките, а след тях и  римляните.

Лозарският район заема северозападната крайбрежна ивица на р. Дунав и в климатично – почвено отношение е един от топлите райони на България.


Die nordwestlichste Ecke Bulgariens – das Gebiet um Vidin – wurde schon vor Jahrhunderten von der wohltuenden Wirkung der Donau geprägt: mit fruchtbarem Boden und mit dem günstigen Klima der Donauebene, die im Süden an Gebirgserhebungen grenzt.

Das nördlich von Vidin liegende Gebiet der Donauebene wird nicht zufällig „Goldenes Horn“ genannt. Die Bezeichnung spricht von den vielen Gütern, die die Erde den Einheimischen gibt – wie z.B. die Weinstöcke, die zuerst von den Thrakern und später von den Römern gezüchtet wurden. Diese Weinbauernregion befindet sich im nordwestlichen Küstengebiet der Donau und ist eins der warmen Gebiete Bulgariens, was Klima und Boden betrifft. Das Gebiet ist für Züchtung und Anbau von Rotweinsorten wie Gumza sehr günstig.

 

 

 

Лозя

Лозарските масиви заемащи югоизточните клонове на Дунавската равнина са заети от: 65% червени винени сортове и 35%  бели винени сортове. Най-широко застъпени сортове от червените са: гъмза, каберне совиньон и мерло, а от белите –алиготе, мускат отонел и ркацители.

Гъмзата е много специфичен сорт, който се свързва с територията на Северозападна България и околните региони извън страната. Гроздето е едно от тези с най-едри зърна, които по форма са почти сферични. Кожицата им е крехка и при оптимално узряване е тъмносиня до синьо-черна. Въпреки наситения им нюанс, заради тънките обвивки на зърната, виното от гъмза е със слабо интензивен цвят.


Gumza ist eine sehr spezifische Sorte, die nur im Norwesten Bulgariens und in den Nachbarregionen gedeiht. Die Beeren sind groß und fast kugelförmig. Die Schale ist zart und bei optimaler Reifung dunkelblau bis blauschwarz. Unsere erfahrenen Weinbauern produzieren einen hervorragend glitzernden rubinfarbigen Wein mit elegantem Waldfruchtgeschmack.

 

 

 

Избата

През 1940г. под личното донесение и наблюдение на придворния доставчик на спиртни напитки Димо Овчаров е решено и се отпуска кредит от БЗК Банка за строителство на изба в Ново село. Същата е готова през 1946г.

С приемане на Закона за реституцията на земята по решение на МЗХП от 11.12.1990г. се създава държавна фирма „Новоселска гъмза” – с.Ново село. На 09.04.1992г. с Разпореждане на МС тя се преобразува в „Новоселска гъмза” ЕООД

Избата разполага с производствени мощности в т.ч. ферментационен корпус – отделение за преработка на грозде, депозитно отделение, отделение за дестилация, отделение за бутилиране, склад за суровини и материали и склад за готова продукция.

В избата в Ново село се преработва предимно грозде от червените винени сортове , има и линия за бутилиране на термично стабилизирани вина с капацитет 1500 бутилки в час. В „Новоселска гъмза” се произвеждат „Гъмза от Ново село”, КНП, вино колекционно „Гъмза от Ново село”, „Гроздова ракия от Ново село”, вино „Каберне”.


Die Novoselska Gumza AG ist auf die Produktion von unterschiedlichem Rot- und Tafelwein spezialisiert. Es werden auch Rakija und Weißwein produziert. Die Produktion ist sowohl für den bulgarischen Markt als auch für den Export (Tschechien, Frankreich, Deutschland, Poland, England, Schweden, Kanada und Lettland) gedacht. Jährlich können bis zu 20 000 Tonnen Weintrauben verarbeitet und bis zu 1 500 000 Flaschen Wein produziert werden.

 

 


Екип

Екипа на фирмата е съставен от висококвалифицирани специалисти в областта на винопроизводството и с дългогодишен стаж в предприятието.

„Новоселска гъмза” АД се управлява от инж.Иван Петров Тодоров

Технологичен екип:

инж. Иван Тодоров завършил „ВИХВП” – гр.Пловдив през 2000г., специалност „Технология на виното и ВАН”
инж. Олена Трифонова – микробиолог, завършила е Киевски технологиен институт по хранително – вкусова промишленост през 1990г., специалност „ Биотехнологии”
Всички те допринасят за доброто качество на произвежданите от „Новоселска гъмза” продукти.